( نسخه آزمایشی )
اخبار ویژه
| 1 مورد

استشمام بوی بد و بد حال شدن برخی از دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه نرگس شهرستان خوی

10/04/2023

ایران

/ خوی

زبان: فارسی

شماری از دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه نرگس در شهرستان خوی به دنبال حمله شیمیایی نظام و استشمام بوی نامطبوع، دچار علائم مسمومیت شده‌اند.

مطالب مرتبط

در اینستاگرام

منابع

مطالب مرتبط با استشمام بوی بد و بد حال شدن برخی از دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه نرگس شهرستان خوی