( نسخه آزمایشی )
اخبار ویژه
| 1 مورد

بیشتر مدارس سقز، دانش‌آموزان و معلمان با بایکوت کلاس‌های درس، حملات شیمیایی سیستماتیک علیه مدارس و دانش‌آموزان را محکوم کردند

10/04/2023

ایران

/ سقز

زبان: فارسی

امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ در بیشتر مدارس سقز، دانش‌آموزان و معلمان با بایکوت کلاس‌های درس، حملات شیمیایی سیستماتیک علیه مدارس و دانش‌آموزان را محکوم کردند.

مطالب مرتبط با بیشتر مدارس سقز، دانش‌آموزان و معلمان با بایکوت کلاس‌های درس، حملات شیمیایی سیستماتیک علیه مدارس و دانش‌آموزان را محکوم کردند