( نسخه آزمایشی )
اخبار ویژه
| 1 مورد

حمله شیمیایی به مدرسه دخترانه «المهدی» پیرانشهر

05/04/2023

ایران

/ پیرانشهر

زبان: فارسی

ویدیوی ارسالی به ایران اینترنشنال حکایت از حمله شیمیایی به مدرسه دخترانه «المهدی» پیرانشهر در روز چهارشنبه ۱۶ فروردین دارد

منابع

مطالب مرتبط با حمله شیمیایی به مدرسه دخترانه «المهدی» پیرانشهر