( نسخه آزمایشی )
اعتصابات
| 1 مورد

اعتصابات بازاریان در سقز در اعتراض به مسمومیت مشکوک دانش‌آموزان

10/04/2023

ایران

/ سقز

زبان: فارسی

شماری از بازاریان در سقز روز دوشنبه ۲۱ فروردین، در اعتراض به مسمومیت مشکوک دانش‌آموزان این شهر دست به اعتصاب زدند.

یکشنبه ۲۰ فروردین مسمومیت مشکوک در دست‌کم شش مدرسه شهر سقز در استان کردستان ادامه داشت.

منابع

مطالب مرتبط با اعتصابات بازاریان در سقز در اعتراض به مسمومیت مشکوک دانش‌آموزان