( نسخه آزمایشی )
فراخوان‌ها
| 1 مورد

قلب سیستم سرکوب رژیم جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران است و ما با هم می‌توانیم آن را به لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا بفرستیم

09/03/2023

زبان: فارسی

علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد، با انتشار فراخوان تجمع ۲۳ مارس ایرانیان در بروکسل نوشت: قلب سیستم سرکوب رژیم جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران است و ما با هم می‌توانیم آن را به لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا بفرستیم.

مطالب مرتبط با قلب سیستم سرکوب رژیم جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران است و ما با هم می‌توانیم آن را به لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا بفرستیم