( نسخه آزمایشی )
فراخوان‌ها
| 1 مورد

فراخوان دانشجویان برای اعتراض علیه حجاب اجباری در ۲۶ فروردین

12/04/2023

زبان: فارسی

فراخوان دانشجویان برای اعتراض علیه حجاب اجباری در ۲۶ فروردین همزمان با افزایش تهدید مقامات جمهوری اسلامی علیه معترضین به حجاب اجباری، تعدادی زیادی از تشکل‌های دانشجویی در سراسر کشور در فراخوانی برای روز۲۶ فروردین، خواهان حضور و اعتراض دانشجویان علیه حجاب اجباری شدند. دانشجویان گفته‌اند که «در روز شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ در سطح دانشگاه‌ها با سازماندهی تجمعات اعتراضی و یا پرفورمنس اعتراضی، تحصن و شعارنویسی پاسخ اقدامات سرکوبگرانه حکومت را بدهیم.» دانشجویان در این فراخوان آورده‌اند: «پس از پایان یافتن تعطیلات نوروز و بازگشایی دانشگاه‌ها، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروی سرکوب مستقر در دانشگاه‌ها شروع به اجرای طرح موسوم به «تذکر لسانی» برای رعایت حجاب کرده است. جلوگیری از ورود دانشجویان زن به دانشگاه بخاطر عدم رعایت حجاب اجباری، رفتار وحشیانه و حضور نیروهای سرکوبگر در دانشگاه، تفکیک جنسیتی کردن ورودی دانشگاه‌ها برای دانشجویان زن و مرد، نادیده گرفتن حقوق سایر جنسیت‌ها به طور مطلق و سرانجام حضور سنگین نیروهای سرکوبگر در محیط دانشگاه و اطراف دانشگاه، به منظور زیر سوال بردن یکی از اساسی‌ترین حقوق ما دانشجویان، دیگر قابل تحمل نیست.» در ادامه فراخوان آمده: «از این رو، ما تشکل‌ها، جمع‌ها و گروه‌های دانشجویی مستقل از حکومت، از دانشجویان سراسر کشور می‌خواهیم؛ دوشادوش یکدیگر، برابر نیروهای سرکوبگر حکومت از جمله حراست و لباس‌شخصی‌ها ایستادگی کرده و همچنین با بی‌حجابی گسترده فردی و جمعی، حجاب اجباری این خاکریز اول حکومت را که در طی انقلاب زن زندگی آزادی فتح کرده ایم حفظ آنرا تثبیت کنیم.» این اطلاعیه توسط جمع‌هایی از دانشجویان دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه بهشتی و دانشگاه تهران، تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه خوارزمی، نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال، نهاد آزاد اندیشان جندی‌شاپور، نهاد اتحاد دانشجویان الزهرا، جمعیت دانشجویان آزاد سنندج، اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویان آزاد خوراسگان (دانشگاه آزاد اصفهان) صادر شده است.

منابع

مطالب مرتبط با فراخوان دانشجویان برای اعتراض علیه حجاب اجباری در ۲۶ فروردین