( نسخه آزمایشی )
فراخوان‌ها
| 1 مورد

فراخوان ۲۴ اردیبهشت

14/05/2023

زبان: فارسی

جزییات راهپیمایی مسیر محور اصفهان 

یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

مسیر یک : بلوار توحید 

مسیر دو :نظر  از چهارباغ تاحکیم نظامی  تا بلوار توحید

جزییات راهپیمایی مسیر محور تهران

یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

مسیر اول: سعدی شمالی و جنوبی حدفاصل انقلاب تا خیابان خیام

مسیر دوم:جمهوری حدفاصل حافظ تا بهارستان

موج اول ساعت ۱۱ الی ۱۵

موج دوم ساعت ۱۵ الی…

۱۵ بار میگیم  اصول ایمنی ونکات پست نکات  مسیر محور را مطالعه کنیم‌

مطالب مرتبط با فراخوان ۲۴ اردیبهشت