( نسخه آزمایشی )
فراخوان‌ها
| 1 مورد

کمپین اقتصادی ضربتی

زبان: فارسی

اگر کارمند و یا به هر شکل حقوقی و پولی رو سر موعد میگیرید

به شعب مراجعه کنید و هرچقدرش رو میتونید نقد کنید

مقداری برای مخارجتون نگه دارید و مابقی رو تبدیل کنید.

بریم که ۲۶/۲۷/۲۸/۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ رو اینجوری اقتصاد نظام رو بترکونیم.

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط با کمپین اقتصادی ضربتی