( نسخه آزمایشی )
اهداف عملیاتی
| 1 مورد

خنثی‌سازی دوربین‌های نظارتی سه راه اقدسیه

زبان: فارسی

زمان مورد نیاز: ۱۵ دقیقه:

وسایل مورد نیاز: ۱.۲.۳

تعداد مورد نیاز برای عملیات: ۲-۳

راه حل‌های پیشنهادی: ۱، ۲، ۳

مشخصات هدف عملیاتی

وضعیت: آماده خنثی سازی

طول زمان عملیات: 2 ساعت

تعداد نفرات مورد نیاز: 1 نفر

تجهیزات نظارتی: دوربین, نگهبان

سطح اهمیت: مهم

نوع هدف: تجهیزات جاسوسی

مطالب مرتبط با خنثی‌سازی دوربین‌های نظارتی سه راه اقدسیه