( نسخه آزمایشی )
اهداف عملیاتی
| 1 مورد

پایگاه بسیج مرکز تجمع نیروهای بسیج تهرانپارس-تقاطع ۲۱۲غربی و اخوت

23/02/2023

ایران

/ تهران

زبان: فارسی

مرکزی که افراد فعال و عضو بسیج در اون حضور دارن و تجهیز میشن برای سرکوب و کشتن دوستان مبارزمون در این انقلاب.

نگهبان ندیدم داشته باشه… دوربین داره ولی درمورد حسگر و بقیه موارد نمیدونم.

توی مناسبت ها پوستر و بنر روی دیوارش نصب میکنن.

مشخصات هدف عملیاتی

تجهیزات نظارتی: دوربین

نوع هدف: مقر حامی سرکوب

مطالب مرتبط با پایگاه بسیج مرکز تجمع نیروهای بسیج تهرانپارس-تقاطع ۲۱۲غربی و اخوت