( نسخه آزمایشی )
خبرچینان
| 1 مورد

جواد فلاح رضوی

مقیم ایران

/ صاحب

اطلاعات تماس:

نشانی ها:

جواد فلاح رضوی فرمانده گردان امنیتی صاحب الامر بسیجی در مسجد حجت‌المهدی ، مخبر
این مزدور سردسته اراذل و اوباشی است که پاتوقشان در مسجد حجت‌المهدی در بولوار کامیاب است. وی در جریان اعتراضات و قیام۱۴۰۱در مشهد، معترضین را بشدت مورد ضرب و جرح قرار می داد. برادر وی به اسم مجید فلاح نیز از مزدوران لباس شخصی است که در سرکوب معترضین شرکت دارد.

مطالب مرتبط

در تلگرام

مطالب مرتبط با جواد فلاح رضوی