( نسخه آزمایشی )
خبرچینان
| 1 مورد

حسین افرند

مقیم ایران

/ دزفول

اطلاعات تماس:

نشانی ها:

حسین افرند
مخبر سپاه
این مزدور در اعتراضات۱۴۰۱ مردم در دزفول کارش شناسایی معترضین بود. به این منظور وی برای خودش پیج فیک ساخته و از استوری افراد اسکرین‌شات گرفته و به اطلاعات سپاه میدهد. وی همچنین جواز گرفتن فیلمهای دوربین های مداربسته مغازه های پوشاک را از اطلاعات سپاه گرفته است.
همراه: 091981413616

تصاویر مرتبط

مطالب مرتبط

در تلگرام

مطالب مرتبط با حسین افرند