( نسخه آزمایشی )
خبرچینان
| 1 مورد

رحیم عبدالوند

مقیم ایران

/ دورود

اطلاعات تماس:

نشانی ها:

رحیم عبدالوند
مخبر، رئیس بسیج روستایی دورود
این مزدور در جریان اعتراضات۱۴۰۱مردم در دورود مستمرا در خیابانها گشت میزد و بین معترضین حضور داشت تا آنها را شناسایی و به بسیج معرفی کند.
وی برای گرفتن کوپن روغن و … از بسیج، افراد را برای شرکت در راهپیمایی های حکومتی جمع آوری میکند.
آدرس: لرستان، شهرستان دورود، شهرک قدس، کوچه همت هفتم یا کوچه سوزنبانی ساختمان سه طبقه
تلفن : ۰۶۶۴۳۲۲۰۵۵۲
همراه: 09169689512

مطالب مرتبط

در تلگرام

مطالب مرتبط با رحیم عبدالوند