( نسخه آزمایشی )
خبرچینان
| 1 مورد

محمدحسین محمدی

مقیم ایران

/ بندرماهشهر

اطلاعات تماس:

نشانی ها:

سیدمحمد حسین محمدی
بسیجی- عضو بسیج ناحیه مقاومت بسیج ابوذر شرق تهران (محله زمزم)- شاغل در پتروشیمی فناوران ماهشهر
این بسیجی ولایت معاش مخبر و عامل شناسایی کارگران در اعتصابات ماهشهر و پس از اعتصابات ۱۴۰۱ میباشد که برای شناسایی نشدن به تهران سعادت آباد منتقل شده است .

مطالب مرتبط

در تلگرام

مطالب مرتبط با محمدحسین محمدی