( نسخه آزمایشی )
کاسبان خون
| 1 مورد

بهروز جلالوند

مقیم ایران

/ قزوین

اطلاعات تماس:

نشانی ها:

بهروز جلالوند

معاون سابق قضایی دادگستری استان قزوین
بازنشسته اخیر دادگستری

بهروز جلالوند به سرسپردگی اش به ولایت فقیه معروف است. وی عمدتاً در عملیات های سرکوب بصورت داوطلبانه حاضر می شد. نظام قضایی جمهوری اسلامی سرسپردگی او را کافی ندانست و او را در خرداد ۱۴۰۰ بازنشسته کرد.

تصاویر مرتبط

با بهروز

مطالب مرتبط

با بهروز

در تلگرام

مطالب مرتبط با بهروز جلالوند