( نسخه آزمایشی )
کاسبان خون
| 1 مورد

جلال محمدی

مقیم ایران

/ تهران

شغل : وکیل

اطلاعات تماس:

نشانی ها:

جلال محمدی

قاضی سابق دادگاه در تهران
وکیل پایه یک دادگستری

جلال محمدی از قضات جنایتکار و بیرحم در نظام جمهوری اسلامی است. در دورانی که قاضی بود احکام اعدام بسیاری را صادر کرد.
محمدی در دهه ۹۰ بازنشسته شد و در حال حاضر به عنوان وکیل پایه یک کار می کند.
در سال ۸۶ هنگامی که جاوید نام مجید کاووسی فر در خیابان وزراء اعدام می شد، حکم اعدام توسط جلال محمدی در حضور قاضی مرتضوی جنایتکار قرائت گردید.
لبخندهای بسیار زیبا و معنی دار جاوید نام مجید کاووسی فر به هنگام اعدام، ریش و ریشه جلادان را سوزاند و بر دل قاضی مرتضوی که بی صبرانه منتظر اعدام مجید بود شرر سرخ فام ننگ ابدی ریخت؛ لبخندی که تا تاریخ است ماندگار خواهد ماند.
شماره پروانه: ۱۸۴۷۴
نشانی دفتر وکالت: تهران، میدان ولیعصر، ساختمان تجارت ایرانیان، ط ۹، واحد ۸


@@rasuyab

مطالب مرتبط

با جلال

در تلگرام

مطالب مرتبط با جلال محمدی