( نسخه آزمایشی )
کاسبان خون
| 1 مورد

حافظ غفاری

مقیم ایران

/ ارومیه

محل اشتغال: ارومیه، خیابان حسنی، ساختمان آسمان، طبقه ۶، واحد ۶۱۰

اطلاعات تماس:

نشانی ها:

قاضی سابق شعبه دوم دادسرای نظامی ارومیه

وکیل پایه یک دادگستری

حافظ غفاری قبلاً  قاضی شعبه دوم دادسرای نظامی ارومیه بوده است که صدور احکام ظالمانه اعدام و محکومیت های سنگین، برای جوانان و باصطلاح متهمین دستگیر شده در جریان اعتراضات سال ۸۸ و دی ماه ۹۶ را در کارنامه خود دارد.

بعد از بازنشستگی، در حال حاضر به شغل وکالت مشغول شده است.

آدرس دفتر: ارومیه، خیابان حسنی، ساختمان آسمان، طبقه ۶، واحد ۶۱۰

تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۴۵۷۹۸۳

 

 

اخبار مرتبط

با حافظ

مطالب مرتبط با حافظ غفاری