( نسخه آزمایشی )
کاسبان خون
| 1 مورد

شجاع ذوقی

مقیم ایران

/ ساری

اطلاعات تماس:

نشانی ها:

رئیس پیشین دادگاه انقلاب قزوین
رئیس دادگستری شهرستان ساری

شجاع ذوقی در سال ۹۲ رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان قزوین و رئیس شعبه اول این دادگاه بود. مدتی ریاست مجتمع قضایی کوث قزوین را برعهده داشت.
در تیر ماه ۱۴۰۱ به سمت رئیس دادگاه انقلاب شهرستان ساری گمارده شد.
وی در بین قضات به قصی القلب بودن معروف است. در اعتراضات ۹۸ هنگامیکه پرونده تعدادی از معترضین که دفتر امام جمعه تاکستان، حوزه علمیه و تبلیغات اسلامی این شهر را به آتش کشیده بودند، از تاکستان به قزوین ارجاع داده شد برای آنها احکام اعدام صادر کرده بود.

مطالب مرتبط

در تلگرام

مطالب مرتبط با شجاع ذوقی