( نسخه آزمایشی )
کاسبان خون
| 1 مورد

مصطفی امیدوار

مقیم ایران

/ بار

شغل : قاضی دادگاه کیفری

محل اشتغال: قزوین

اطلاعات تماس:

نشانی ها:

مصطفی امیدوار

دادستان سابق تاکستان
قاضی دادگاه کیفری قزوین

مصطفی امیدوار در زمانی که منصب دادستانی تاکستان را برعهده داشت چند بار سابقه رشوه و اختلاس کلان داشت لذا به قزوین منتقل گردید.
در اعتراضات ۹۸ احکام سنگینی را علیه معترضان جوان صادر کرد. برخی از اطرافیان وی از سابقه فساد اخلاقی او در تاکستان نیز صحبت کرده‌اند.

تصاویر مرتبط

با مصطفی

مطالب مرتبط

با مصطفی

در تلگرام

مطالب مرتبط با مصطفی امیدوار