( نسخه آزمایشی )
کاسبان خون
| 1 مورد

کله‌پزی یاران

مقیم ایران

/ اصفهان

اطلاعات تماس:

نشانی ها:

۲۵ آبان چهارشنبه؛

مردم بهش پناه بردند ولی تلفن زده مامورا اومدن مردم و تو مغازه گرفتند.

تنها مغازه‌ایی هست که تو جنوب اصفهان این ۳ روز باز بوده. 

هر دو شعبه یاران؛ دروازه شیراز و فلکه فیض آدم فروش هستند. حتی پیش از خیزش هم چندین بار آدم فروشی کردند

مطالب مرتبط با کله‌پزی یاران