( نسخه آزمایشی )
پرفورمنس
| 1 مورد

سلول‌انفرادی، زندان، اعدام…. حق ما نیست!!

24/05/2023

پدید آورنده: سپهر رکوئی

موضوع: اعدام, زندان

زبان: فارسی

برای پنج دقیقه هم حس حال بشیم با بچه هایی ک میرن توی سلول انفرادی متاسفم ک باید شرایط رو شبیه سازی کنیم تا شاید شاید…

این شرایط فعلی رو فقط خودمون میتونیم درک کنیم از هرکسی نمیشه انتظار درک متقابل داشت؛

مطالب مرتبط با سلول‌انفرادی، زندان، اعدام…. حق ما نیست!!